31.01.2023

VIDEO NÁVOD: Čištění magnetického filtru u tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou energeticky nejúčinnějším způsobem vytápění a chlazení. Pokud jsou správně nastavená, prochází pravidelnou údržbou a správně s nimi zacházíte, budou vám bez problému sloužit ještě lépe a úsporněji. 

Stěžejní je pravidelná údržba

K pravidelné údržbě bezpodmínečně patří i čištění magnetického filtru, které je pro správný chod tepelného čerpadla zásadní. Filtr z provozní kapaliny v topném systému zachytává všechny kovové nečistoty, které se v něm hromadí. Zanesený magnetický filtr nečistoty nezadržuje, a dochází tak k jeho neschopnosti zabránit problémům vzniklým znečištěnou provozní kapalinou. 

Jak často je potřeba magnetický filtr čistit?

Intervaly mezi čištěním se liší podle typu a stáří topného systému. V případě podlahového topení a nových radiátorů stačí magnetický filtr vyčistit 1x do roka. U starších topných systémů je údržba častější – po nainstalování tepelného čerpadla každé 3 týdny, později každé 3 měsíce.

Postup čištění magnetického filtru

Pro názornou ukázku čištění magnetického filtru můžete využít náš stručný video návod.

  1. Tepelné čerpadlo vypněte a zavřete i oba ventily, abyste okruh kolem filtru izolovali.
  2. Povolte a odšroubujte převlečnou matici tak, aby šel filtr ze zařízení bez problému odejmout.
  3. Přesuňte se k umyvadlu, vyjměte magnet z horní části filtru. Poté do filtru napusťte vodu, rukou nebo hadříkem otvor ucpěte a filtr protřepejte. 
  4. Znečištěnou vodu vylijte a proces opakujte, dokud nebude vylévaná voda čistá.
  5. Po pečlivém vypláchnutí vraťte do filtru magnet a připojte jej pomocí matice zpět k čerpadlu. Ujistěte se, že je filtr správně nasazený, povolte oba ventily a čerpadlo spusťte.

Pokud budete potřebovat s  údržbou tepelného čerpadla a čištění magnetického filtru poradit, obraťte se na nás. Rádi vám s čímkoliv pomůžeme.