16.05.2024

Obecní ČOV a energy management

Čistička odpadních vod a přečerpávací stanice jsou v obci jedny z největších spotřebičů energie. Jejich provoz stojí stovky tisíc korun ročně. Bez ČOVky nemůžou lidí v obci žít. Musí ale nutně platit tolik za elektřinu? Co všechno může ušetřit náklady?

Nejjednodušším řešením se zdá fotovoltaika na střeše „domečku“. Samozřejmě, pokud to stavba a orientace střechy dovolí, je to dobrý start. Co když ale chceme víc než jen vyrábět elektřinu?

Co když:

❔ Vedení obce chce mít přesná data o spotřebě energie?
❔ Správce ČOV potřebuje sledovat zdraví jednotlivých technologií?
❔ Chce obec ČOV zahrnout do energy managementu?

Přesně tohle zadání jsme dostali a vyřešili. Nejprve jsme na přečerpávací stanice nainstalovali naše vlastní měření DMR-M1.

Co to znamená v praxi?

❄️ Pověřená osoba vidí celkovou spotřebu i spotřebu jednotlivých čerpadel online v aplikaci Loxone
❄️ Měříme příkon u všech strojů. Jednoduše zachytíme nestandardní chování a odhalíme možnou poruchu dřív, než skutečně nastane.
❄️ Splňujeme energy management podle ISO 50001

Co bude dál? Fotovoltaika na budově ČOV, pravidelné vyhodnocování měření a servis. Všechno od nás, pod jednoduchou servisní smlouvou. Takhle dokážeme měřit jakékoliv technologie. Ruku na to!

Nainstalované měření ČOV

Chcete mít energie opravdu pod kontrolou? Pozvěte si nás do kanceláří, výroby, kotelen. Změříme, navrhneme, instalujeme.

Hlavní jistič Vláďa se v energy managementu opravdu vyzná.

Tel. 466 566 770, info@declima.cz.