31.01.2023

VIDEO NÁVOD: Ovládání tepelného čerpadla Mitsubishi

Rozhodli jste se pro realizaci tepelného čerpadla Mitsubishi a nevíte si rady s ovládáním? Náš jednoduchý návod vás stručně a názorně provede základním nastavením. Pro ještě větší upřesnění si můžete pustit náš video návod.

Tlačítka, ikony a symboly na displeji

Tlačítka pod displejem (zleva)

 • Funkční klávesy F1, F2, F3, F4
 • Menu
 • Zpět
 • Potvrzení
 • Zapnout/Vypnout

Ikony na displeji

 • Teplá užitková voda
 • Topení
 • Požadovaná teplota v místnosti
 • Aktuální teplota v místnosti
 • Teplota vody v zásobníku užitkové vody (bojleru)

Symboly aktivity u ikon

 • PLAY – u probíhajících procesů
 • PAUZA – u pozastavených procesů čekajících na spuštění
 • STOP – u vypnutých procesů 

Základní nastavení tepelného čerpadla Mitsubishi

Zapnutí a vypnutí tepelného čerpadla

 • Pro zapnutí dlouze podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.
 • Pro vypnutí dlouze podržte tlačítko Zapnout/Vypnout a klávesou F3 (druhá zprava) potvrďte.

Teplota v místnosti 

 • Nastavíte ji pomocí funkčních kláves F2 a F3 (- a +) vždy na reálnou hodnotu, kterou v daném prostoru požadujete.

Letní režim

 • Zmáčkněte funkční klávesu F4 (úplně vpravo).
 • Po zobrazení sloupců jednotlivých funkcí najděte sloupec s ikonou topení a pomocí funkční klávesy pod sloupcem jej vypněte.
 • Na hlavním displeji zkontrolujte, že se vedle ikony topení nachází symbol STOP.

Zimní režim

 • Zmáčkněte funkční klávesu F4 (úplně vpravo).
 • Po zobrazení sloupců jednotlivých funkcí najděte ikonu topení a pomocí funkční klávesy pod sloupcem jej zapněte.
 • Na hlavním displeji zkontrolujte, že se vedle ikony topení nachází symbol PAUZA nebo PLAY. 

Nastavení teploty teplé užitkové vody

 • Dlouze podržte tlačítko Menu (úplně vlevo) a potvrďte výběr ikony teplé užitkové vody.
 • Zmáčkněte klávesu F2 (druhá zleva) pro editaci a vyberte kolonku Maximální teplota vody.
 • Pomocí funkčních kláves nastavte požadovanou teplotu vody, potvrďte a vraťte se zpět.

Hlášení chyby v systému tepelného čerpadla

Chybu lze rozeznat téměř okamžitě pomocí blikající zelené diody na displeji. Pomocí tlačítka Zpět se vám zobrazí kód chyby, která v systému nastala. Nejčastější chyba, se kterou se můžete setkat, je označena kódem L9 (nízký průtok vody/tlak v systému).

Řešení chyby L9

 • Dopusťte vodu tak, aby se v systému nacházela hodnota tlaku aspoň 1,5 baru.
 • Zkontrolujte magnetický filtr a případně jej vyčistěte.
 • Zkontrolujte, zda nemáte uzavřené všechny termohlavice a není tak zabráněno průtoku vody.
 • Systém nízký průtok vody vyhodnotí jako chybu a zastavením předejte případné poruše.

Máte se základním nastavením tepelného čerpadla problémy? Ozvěte se nám. Rádi vám pomůžeme problém vyřešit.